Länkar

www.akeri.se

Mittåkarna/Åkeriföreningen MITT är intresseorganisationen för åkeriföretagarna i Dalarna och Västmanland! De båda länens åkerinäring omfattar ca 1 200 åkeriföretag med ca 2 600 fordon.