Vägunderhåll inom skog och industri

Stig Andersson Åkeri AB grundades 1966 och i företaget arbetar idag Tomas, Björn och Fredrik.

Bland de formella kompetenser som finns i företaget kan nämnas:

  • ADR för styckegods, tank och sprängmedel

  • Säkerhet/Miljö/Hjälp på väg

  • Spränglicens

Vår största kund inom vägunderhåll är idag Stora Enso. Vi vänder oss även till privata vägföreningar och skogsägare m.fl. med våra tjänster. När det gäller trailertransporter finns kunderna inom skog-, entreprenad och industri.

Stig Andersson Åkeri AB är medlem i Mittåkarna (Sveriges Åkeriföretag).

Historik

1966

Stig Andersson grundar företag. Verksamheten består i att köra mjölk i krukor åt Dalamejerier.

1974

De första tankbilarna för mjölktransporter tas i bruk i företaget.

1982

Företaget ombildas till aktiebolag.

1985

Bilparken utökas med en maskintrailer och verksamheten breddas.

1993

Den första lastväxlarbilen införskaffas.

2005

Mjölkkörningen avskaffas. Företaget går med i Skogsåkarna och skaffar ett timmerekipage även en ny lastväxlare med hyvelblad.

2006

Stig Andersson Åkeri AB firar 40-årsjubileum!

2007

Åkeriet går in som delägare i Skogsåkarna genom köp av aktiepost.

2008

Ett nytt timmerekipage tas i bruk i januari.

2009

För att klara tyngre transportuppdrag köps ett nytt trailerekipage med 4 axlad bil och 3 axlad trombontrailer.

2010

-96 ans Scania har gjort sitt och byts ut mot en 2008 års Volvo FH 480.

2012

Timmertransporterna och ägandet i Skogsåkarna avslutas pga bristande lönsamhet.

2017

Tomas köper ut de andra delägarna